PRP- Platelet Rich Plasma Therapie

Platelet Rich Plasma is plasma met een rijke concentratie aan bloedplaatjes.

Indicaties voor een PRP-behandeling?

PRP behandelingen hebben hun nut bewezen bij kraakbeenlijden, maar ook bij spier- en peesletsels.

Hoe verloopt een PRP-behandeling?

Een kleine hoeveelheid (15ml) bloed wordt afgenomen en gecentrifugeerd. Tijdens het centrifugeren wordt het plaatjesrijk plasma gescheiden van de andere bloedcomponenten.

De bloedplaatjes bevatten verschillende groeifactoren. Deze groeifactoren hebben een herstellend vermogen en gaan op die manier een positief effect hebben op de genezing van letsels.

De plaatjesrijk plasma wordt onder echo geleide in het letsel (spier of pees) of in het gewricht geïnjecteerd.

Hoe bereid ik me voor op de behandeling?

Kort voor de behandeling kan de patient best geen bloedverdunners of ontstekingsremmers nemen. Het tijdstip om de bloedverdunners te stoppen, kan best op voorhand besproken worden.

Aandachtspunten na de behandeling

Mogelijke complicaties

Kostprijs

De behandeling kost 90 euro. Dat bedrag is volledig ten laste van de patiënt, vermits er geen tegemoetkoming is van de ziekteverzekering. Per sessie wordt ook een bedrag voor de consultatie aangerekend. Dat bedrag wordt gedeeltelijk terugbetaald door uw ziekteverzekering. Vooraf wordt het vermoedelijk aantal behandelingen besproken.